Privacy Policy

Privacy Policy

Champagne Ellner Nederland verzamelt gegevens van gebruikers van haar site en eventuele aanverwante diensten, zoals het blog en de apps. Dit doen we met uiterste zorgvuldigheid en met acht op de waarborging van uw privacy. Het hoe en waarom daarvan vindt u hier in deze privacy verklaring.

 

Waarom verzamelt Champagne Ellner Nederland gegevens?

Wij verzamelen gegevens van u om uw bestelling zo goed mogelijk te laten verlopen en om een zo goed mogelijke ervaring te kunnen bieden op onze site en aanverwante diensten.

Over het algemeen kunt u deze website bezoeken, zonder enige persoonlijk identificeerbare informatie kenbaar te maken. Maar er zijn momenten dat u ervoor kunt kiezen om persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres in te vullen.

Wij gebruiken uw gegevens alleen intern voor het tot stand brengen van de overeenkomst, voor een snelle en veilige afhandeling van de bestelling en om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en de informatie die u aan Champagne Ellner Nederland geeft, bijvoorbeeld door het invullen van gegevensvelden, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, leasen of verhuren. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om uw gegevens te verstrekken aan derden. Dit dient echter uitsluitend voor de uitoefening van de (koop)overeenkomst en uw bestelling of in uitzonderlijke gevallen om te reageren op verzoeken van de wetshandhaving of andere overheidsinstanties. In alle gevallen zal de uiterste zorgvuldigheid betracht worden met uw persoonlijke gegevens.

Al het niet-persoonlijk identificeerbare materiaal, informatie, suggesties, ideeën, concepten, vragen, opmerkingen of andere informatie die u verzendt of publiceert op of via deze website wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet- merk gebonden en Champagne Ellner Nederland heeft het recht om dergelijke informatie te gebruiken op enigerlei wijze.

 

Welke persoonlijke informatie registreert Champagne Ellner Nederland en waarvoor wordt deze gebruikt?

 

Klant- en registratiegegevens

Voor de verkoop van wijn heeft Champagne Ellner Nederland de naam, adresgegevens, e-mailadres en het telefoonnummer van haar klanten nodig. Wij gebruiken deze informatie voor verwerking en levering van de bestelling, voor facturering van de bestelling en, indien nodig, om contact met haar klanten op te kunnen nemen.

Deze gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht. Wel kunnen, ter uitvoering van de bestelling of facturering, de gegevens worden verstrekt aan een derde partij. Hierbij zal altijd zorgvuldig met uw gegevens omgesprongen worden en zal zorgvuldigheid van de derde partij geëist worden.

Tevens vragen wij bij bestelling en aanmaken van een account om de geboortedatum. Dit doen we om te controleren of de klant de wettelijke leeftijd heeft om alcohol te mogen kopen. Indien dit niet het geval is, is registratie en aankoop van wijn niet mogelijk.

Wij begrijpen dat een geboortedatum vals opgegeven kan worden. Bij aflevering van de bestelling echter wordt door de verzendpartij gevraagd om een handtekening, welke uitsluitend door een meerderjarige gegeven mag worden. We hopen daarmee een dubbele controle uitgevoerd te hebben waarbij minderjarige niet in staat zijn om alcohol aan te schaffen.

Klantgegevens kunnen, zij het geanonimiseerd, gebruikt worden om inzicht te krijgen in het bestelgedrag van ons totale klantbestand of een doorsnede daarvan. Dit doen we om onze dienstverlening en gebruikerservaring te verbeteren. Hierbij zal de data zo gebruikt worden dat deze niet meer te herleiden is tot de persoon zelf.

Uw e-mailadres gebruiken we slechts om u te benaderen omtrent de afhandeling van uw bestelling of andere service gerelateerde berichten.

Tevens kunnen we uw e-mailadres gebruiken om u nieuwsbrieven of andere commerciële berichten te versturen, echter doen we dit uitsluitend na vooraf gegeven toestemming (dubbel opt-in). U kunt deze toestemming te allen tijde wijzigen in uw account.

 

Sitebezoek

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina
  • uw e-mailadres als u bestellingen/vragen plaatst op deze website
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoekinformatie en/of siteregistratie)
  • bovengenoemde domeinnaam door middel van Google Analytics voor geanonimiseerde analyse

Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden om inzichten te krijgen om de dienstverlening verder te verbeteren en om onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Tevens kan deze informatie gebruikt worden om uw bestelling af te handelen of uw vragen te beantwoorden.

 

Cookies

Uw bezoek aan onze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft.

U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Dit heeft geen schadelijke gevolgen voor de werking van de website, echter kan het gevolg wel zijn dat bepaalde onderdelen slechts beperkt of in het geheel niet werken.

 

Zelf uw privacy waarborgen

Onze site stelt op sommige plekken communities (zoals reviews, polls, reacties) beschikbaar aan onze bezoekers. Alle informatie die op die plekken openbaar wordt gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die u daar eventueel vrijgeeft.

 

Gebruik van persoonsgegevens aanpassen

U heeft altijd het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen uit onze database en/of af te schermen. Dit wanneer de persoonsgegevens onjuist, onvolledig en/of irrelevant zijn. Anderszins kunt u een verzoek indienen wanneer uw persoonsgegevens in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw persoonsgegevens op onze website vinden en online inzien en corrigeren.

 

Beveiligde verbinding

Al uw gegevens worden verstuurd via een beveiligde SSL-verbinding.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Reageren of vragen?

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, als u vragen heeft hierover of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen via info@champagne-ellner.nl